Ток струга са централним погоном за цев са танким зидовима